อาการของ Buerger’s Disease

โรคเบอร์เกอร์ อาจก่อให้เกิดอาการ ดังนี้ รู้สึกชาตามมือ …

Read More