ยา Ammonium Chloride มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้

ยา Ammonium Chloride มี ข้อห้าม ใช้และอาจ เกิดผลข้างเคี…

Read More

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์) เป็นยาช่วย ปรับสภ…

Read More