ใจสั่นไม่ใช่เพราะหวั่นไหว แต่เป็นเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ซิคไซนัส’ คืออะไร…เกี่ยวข้องอย่างไรกับหัวใจเต้นผิด ใจสั…

Read More