ลูกมีไข้สูง หายใจหอบ เสี่ยง! โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็ก

ช่วงฤดูฝน ถึง ฤดูหนาว สภาวะอากาศเช่นนี้ทำให้เชื้อโรคมีก…

Read More