ได้หรือไม่ เมื่อหายจาก โรคโควิด-19 แล้วสามารถ ติดเชื้อโควิดรอบสอง

โรคโควิด-19 ถือว่าเป็นโรคที่ถือว่าใหม่มาก งานวิจัยในเรื…

Read More

โควิด-19 ปรุงสุกกินได้ปลอดภัย ไม่ติดต่อปศุสัตว์

” ยืนยันเนื้อสัตว์ หมู ไก่ เป็ด รับประทานได้ไร้เช…

Read More