น่ากลัวแค่ไหน…เมื่อเอ็กซเรย์พบแผลในปอด!!

ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำอย่างไรดี ถ้า ผลตรวจสุขภาพประจำปี ชี้…

Read More