แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer) อาการที่พบได้บ่อยคือปวดท้อง

แผลที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุของกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร แล…

Read More