อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ผัก กับโรคเบาหวาน

ผัก เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณน้อย จัดเป็นคาร์โ…

Read More

ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยง “โรคหัวใจ”

โรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือ ไขมันในเลื…

Read More