ปวดหัว แบบไหน อันตราย??

ปวดหัวเป็นอาการแสดงของโรคไม่ใช่ตัวโรคเอง มีโรคที่ทำให้ป…

Read More

ปวดหัวร่วมคลื่นไส้อาเจียน เช็กให้ดี! เพราะอาจเสี่ยง “เนื้องอกในสมอง”

โดยปกติแล้ว ในสมองของคนเราจะมีค่าระดับความดันที่เป็นปกต…

Read More