ตำแหน่งที่กระดูกสันหลังแต่ละชิ้นเ

ตำแหน่งที่กระดูกสันหลังแต่ละชิ้นเชื่อมต่อกันเรียกว่า ข้…

Read More

ปวดหลัง ปวดคอ รักษาแบบไหนดี…??

การรักษา อาการปวดหลัง ปวดคอ โดยทั่วไปเน้นที่ การรักษาตา…

Read More

ออกกำลังกายป้องกันและลดอาการปวดหลังและเข่า

ออกกำลังกายป้องกันและลด อาการปวดหลัง และเข่า การออกกำลั…

Read More