ความเสี่ยงจากการบริโภคปลาร้า โรคมะเร็ง

ไนโตรซามีน (Nitrosamines) เป็นสารชนิดหนึ่งที่พบได้ใน อา…

Read More