สาเหตุหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง (Aortic Aneurysm)

โดยปกติแล้วผนังของ หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา จะมีความสาม…

Read More