การสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านทาง ข้อมือและขาหนีบ (CARDIAC CATHETERIZATION)

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยการสวน หล…

Read More