โรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคนหน้า กระตุกครึ่งซีก (HEMIFACIAL SPASM)

หน้า กระตุกครึ่งซีก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยกลาง…

Read More