ผ่าตัดรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง

ปัจจุบัน การผ่าตัด โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตาโป่งพองม…

Read More