ชาซีกซ้าย เป็นๆ หายๆ อันตรายกว่าที่คิด

อาการ “ชา” ชามือ ชาแขน ชาขา  ชาซีกซ้าย คงเป็นอาการที่หล…

Read More

เตือนภัยรู้ก่อนสาย ชาซีกซ้าย เป็นๆ หายๆ อันตรายกว่าที่คิด

อาการ “ชา” ชามือ ชาแขน ชาขา ชาซีกซ้าย  คงเป็นอาการที่หล…

Read More