ขาโก่ง เท้าปุก เท้าแบน

ขาโกง เท้าปุก “ขา” ของเด็กเล็กปกติจะไม่ตรงในลักษณะเดียว…

Read More