ทำไม “ผู้สูงอายุ” เสี่ยงภาวะ “ขาดน้ำ” มากกว่าวัยอื่นๆ

สัญญาณอันตราย กำลังอยู่ในภาวะ ขาดน้ำ ผู้สูงอายุที่มีพฤต…

Read More