ตรวจสอบระหว่างการปูหลังคา

การเตรียมเอา วัสดุมุงหลังคา ขึ้นไปวางบนหลังคาก่อนปู ต้อ…

Read More