News


โควิด-19 ปรุงสุกกินได้ปลอดภัย ไม่ติดต่อปศุสัตว์

” ยืนยันเนื้อสัตว์ หมู ไก่ เป็ด รับประทานได้ไร้เชื้อ โควิด-19 ย้ำอาหารต้องเน้นความสะอาดและปรุงสุกให้ความร้อนฆ่าเชื้อโรค 

เมื่อวันที่ [...]

Read more

หนุนวิจัยพัฒนายา รักษาโควิด-19 ใช้ใน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุข รักษาโควิด-19 จัดทำแผน  5 ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นคงทางยา [...]

Read more

เเนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

 “ สุก ร้อน สะอาด ” ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในช่วงโควิด-19 กรมควบคุมโรค แนะประชาชนยึดหลัก

วันนี้ (6 พฤษภาคม [...]

Read more

โรงเรียน สะอาด ปราศจากโควิด-19 เตรียมความก่อนเปิดเทอม

โรงเรียน สะอาด ปราศจากโควิด-19 เตรียมความก่อนเปิดเทอม

โรงเรียนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ดูแลทั้งเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน [...]

Read more