ฮวงจุ้ยบ้าน การเลือกที่ตั้งของบ้านที่ดี และเสริมชีวิตชีวา

ฮวงจุ้ยบ้าน เป็นเหมือนตัวช่วยกำหนดทิศทางการออกแบบ สร้าง…

Read More

ตรวจสอบระหว่างการปูหลังคา

การเตรียมเอา วัสดุมุงหลังคา ขึ้นไปวางบนหลังคาก่อนปู ต้อ…

Read More

ตรวจเช็คโครงสร้างบ้าน ฐานราก

ฐานราก ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือโครงสร้างอื่นๆ ฐานราก…

Read More

วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

วิธีป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร ระมัดระวังสายไฟเก่า หากสายไฟภา…

Read More

วิธีสร้างบ้านด้วยตัวเอง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สร้างบ้านเอง วิธี ขั้นตอนละเอียด เข้าใจง่าย ไม่ใช่เรื่อ…

Read More

สถาปนิก เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

สถาปนิก ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 1.เป็นคนฉลาด จริงๆแล้วส…

Read More

The bottom line

Now that you know how to interior design your home, it’…

Read More

A Phoenix-area home was on the market

A Phoenix-area home was on the market for two years. Th…

Read More

Outdoor bathroom

Decide on function The first thing you need to do is de…

Read More

Is This What the Office of the Future Will Look Like?

As the project team members observed the rapid shift to…

Read More