เตรียมตัวก่อนดูดไขมัน


เตรียมตัวก่อนดูดไขมัน

1) แจ้งข้อมูลสุขภาพกับแพทย์อย่างละเอียด ได้แก่

  • ปัญหาสุขภาพ
  • โรคร้ายแรง / โรคประจำตัว
  • ประวัติการผ่าตัดและการได้ยาระงับความรู้สึก
  • ฟันโยก ฟันปลอม และปัญหาเกี่ยวกับฟัน
  • การแพ้ยา / แพ้อาหาร
  • อื่น ๆ

แทงบอลออนไลน์

+ There are no comments

Add yours