เคล็ดลับกระตุ้นพัฒนาการเด็ก…ช่วยส่งเสริมศักยภาพของลูกน้อย

เด็ก เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติ จึงควรได้รับการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
พัฒนาการเด็กคืออะไร ?
คำว่าพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความสามารถของเด็กในการลงมือทำ เคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ดังนี้
• ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความสามารถใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เช่น นั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย
• ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสามารถในการใช้มือทำกิจกรรมต่างๆ การหยิบจับ ขีดเขียน การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น ใส่เสื้อ ติดกระดุม
• ด้านภาษา ความเข้าใจภาษา และการใช้ท่าทาง ภาษาพูด เช่น เด็กอายุ1ปี สามารถเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ขั้นตอนเดียวและสามารถใช้ภาษาพูดเป็นคำเดียวในการสื่อสาร
• ด้านสังคม ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเล่นกับเพื่อน การเข้ากลุ่ม ทำตามกฎ กติกาต่างๆ
วิธีสังเกตสงสัยลูกอาจเข้าข่าย “พัฒนาการช้า”
คุณพ่อ คุณแม่อาจจะต้องเริ่มด้วยการหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการจะสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสมอง โดยพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทักษะต่างๆ ตามวัยตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการอย่างมาก และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด หากพบความผิดปกติและมีการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู หรือ ส่งเสริมพัฒนาการ ในช่วงวัยเด็กเล็ก จะช่วยลดความรุนแรง หรือบำบัดให้เป็นปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ
เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติที่พบได้บ่อย คือ เด็กที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อตึงตัวผิดปกติ (Spastic child) มีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ และควบคุมได้ลำบาก เด็กที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนตัวผิดปกติ หรือ Down syndrome รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางด้านภาษาและสังคม กลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมการแสดงออก เช่น Autistic child Attention Deficit Hyperactivity Disability (เด็กสมาธิสั้น) Learning Disability (เด็กบกพร่องทางด้านการเรียน)
ทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้า หรือผิดปกติ?
สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำ คือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ซึ่งแพทย์จะมีการซักประวัติ ตรวจร่างกาย หรืออาจจะต้องตรวจประเมินด้านพัฒนาการ ส่งตรวจเลือด ตรวจระบบประสาท เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม สำหรับวางแผนและแนวทางการรักษา ซึ่งทำได้ตั้งแต่การใช้ยา (กลุ่มเด็กสมาธิสั้น) การผ่าตัด (กลุ่มเด็กที่มีภาวะเกร็ง) กิจกรรมบำบัดเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการประสาทสัมผัสทั้ง 5 (sensory integration) การกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การกระตุ้นพัฒนาการภาษา กระตุ้นการรับรู้ทางสติปัญญาและสมาธิ ทำกายภาพบำบัด เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

Previous Post Next Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *