วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร


วิธีป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร

  • ระมัดระวังสายไฟเก่า หากสายไฟภายในบ้านเก่า กรอบ หรือมีรอยฉีกขาด ให้เลิกใช้งานทันทีเลือกขนาดสายไฟในบ้านให้เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สายไฟที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีตรา มอก. ควรคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าราคาที่ถูก เพราะอาจส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตได้
  • ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ฟ้าอยู่เสมอ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีอาการติด ๆ ดับ ๆ สายไฟฉีกขาด มีควัน หรือมีกลิ่นไหม้ขณะใช้งาน ต้องงดใช้งานทันที ควรซื้อเครื่องใหม่มาแทน

ออกแบบบ้าน

+ There are no comments

Add yours