ระยะต้นอ่อนของแตงกวา


ปลูกผักกินเอง ทุกขั้นตอนคือการเรียนรู้ ดูแลดีตั้งแต่ยังเล็ก ปรุงดินดีให้เหมาะกับต้นอ่อน
ต้นอ่อนแตงกวาชุดนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนต้นปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นช่วงเวลาและฤดูการที่เหมาะสมกับเริ่มการปลูกพืชตระกูลแตง แตงกวาเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตดี ถ้าได้ดินดี น้ำและแสงแดดอย่างเพียงพอ

ต้นอ่อนผักแทบทุกชนิด รวมถึงแตงกวา ชอบวัสดุปลูกกล้าที่ร่วน เบา อุ้มน้ำได้ดี อ่านเพิ่มเติม

+ There are no comments

Add yours