มะเร็งตับอ่อนส่วนปลาย


มะเร็งตับอ่อนส่วนปลาย (CA Tail of Pancreas) ลักษณะของโรคคล้ายมะเร็งตับอ่อนส่วนต้น แต่เนื่องจากตับอ่อนส่วนปลายอยู่ค่อนไปทางช่องท้องด้านซ้ายและไม่ได้อยู่ใกล้กับท่อน้ำดี ผู้ป่วยจึงมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้องที่ช่องท้องด้านบนซ้ายหรือใต้ชายโครงซ้าย โดยไม่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วย

ufabet

+ There are no comments

Add yours