” ภูมิแพ้ตา ” คืออะไร ? อาการ และวิธีรักษา


ภูมิแพ้ตา ก็คล้ายกับอาการภูมิแพ้อื่น ๆ ที่สามารถรักษาได้ แต่อาจไม่หายขาด เพราะเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ ก็อาจแพ้ขึ้นมาได้อีก โดยควรหลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และรักษาตามอาการ

อาการของภูมิแพ้ขึ้นตา ที่พบได้บ่อย
อาการคันตา
น้ำตาไหล
เปลือกตาบวมแดง
อาจจะมีเยื่อบุตาขาวบวมแดง
มีขี้ตาสีขาวใส หรือลักษณะเป็นเมือกออกมา
ถ้าอาการเป็นมาก อาจจะมีอาการแพ้แสง ลืมตาไม่ขึ้น
มีอาการภูมิแพ้ที่จมูกร่วมด้วย

ภูมิแพ้ขึ้นตา สามารถเกิดร่วมกับภูมิแพ้ที่ส่วนอื่นของร่างกายได้ ในคนที่เป็นภูมิแพ้ อาจมีอาการแสดงออกได้หลายแห่ง ตั้งแต่ที่ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการ ไอจามเรื้อรัง น้ำมูกไหล ผิวหนังอักเสบ หรือคันที่ผิวหนังร่วมด้วย ผู้ป่วยบางรายมีอาการเพียงบางตำแหน่งของร่างกาย ในขณะที่บางรายเป็นทุกส่วนร่วมกัน อ่านเพิ่มเติม

+ There are no comments

Add yours