น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาจากไหน ?


เมื่อไข่ของคุณแม่ได้รับ การปฏิสนธิ แล้ว สมองและ การหลั่งสารเคมี ภายในร่างกายจะเปลี่ยนไปเพื่อปรับสภาพร่างกายของคุณแม่ให้เหมาะสมต่อ การเติบโตของตัวอ่อน ซึ่งน้ำหนักตัวของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ำหนักตัวของทารก น้ำคร่ำ รก ขนาดของมดลูกและหน้าอกที่ใหญ่ขึ้น ปริมาณเลือดของคุณแม่และทารก ไขมัน และน้ำภายในร่างกาย

นอกจากนี้ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอาจมาจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น อาหารที่คุณแม่กินและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเมื่อตั้งท้อง โดยน้ำหนักตัวคุณแม่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์

+ There are no comments

Add yours