ก้อนในเต้านม


ตัวอย่างการใช้ ยา Danazol เพื่อรักษา ก้อนในเต้านม

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 100-400 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทาน 2 ครั้ง/วัน และแพทย์อาจปรับเปลี่ยนปริมาณยาตาม การตอบสนองของผู้ป่วย โดยให้รับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลา 3-6 เดือน

+ There are no comments

Add yours