การเคลือบฟันเทียม(VENEERS) คืออะไร


การเคลือบฟันเทียม ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (veneers) เป็นทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่สามารถใช้แก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย)

ทำความรู้จักชนิดของเคลือบฟันเทียม การเคลือบฟันเทียม
วัสดุที่นำมาใช้จะมีความสวยงามลอกเลียนแบบฟันธรรมชาติ มีคุณภาพดี แข็งแรง และทนทานสามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่
1.เรซิน คอมโพสิต (resin composite) มีข้อดีคือ ราคาถูกและสามารถซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องทำชิ้นงานใหม่ ส่วนข้อเสียคือ เมื่อเวลาผ่านไปสีของเรซิน คอมโพสิตจะมีการเปลี่ยนแปลง และความมันวาวลดลง
2.พอร์ซเลน/เซรามิค (porcelain/ceramic) มีข้อดีคือคุณภาพที่สูงกว่า มีความแข็งแรงทนทานต่อการแตกหักสูง ไม่มีการเปลี่ยนสีและมิติ ไม่ติดคราบสีต่างๆ เช่น เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และบุหรี่ มีความเงางามตลอดอายุการใช้งาน วัสดุมีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อรอบฟันทำให้เหงือกมีสุขภาพสมบูรณ์และไม่เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย แต่มีราคาแพง และทันตแพทย์ต้องอาศัยระหว่างรอใส่วีเนียร์จริงในการรักษาครั้งถัดไป ระยะเวลาในการรักษา 60-180 นาทีขึ้นกับจำนวนซี่ฟันที่ทำวีเนียร์
การทำเคลือบฟันเทียมมีประโยชน์อย่างไร?
เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆ ซี่ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ
เพื่อรักษาฟันซึ่งเกิดการหักของฟันโดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
เพื่อแก้ไขฟันที่มีลักษณะของเคลือบฟันผิดปกติ
เพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติ หรือฟันตกกระที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการฟอกสีฟัน
เพื่อแก้ไขฟันที่เรียงผิดปกติไม่มาก และผู้ป่วยไม่สะดวกในการจัดฟัน
ขั้นตอนการทำเคลือบฟันเทียม
ครั้งที่ 1-2 ปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทาง: ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟันโดยละเอียด โดยจะเช็คว่าฟันซี่ดังกล่าวมีอาการเสียวหรือปวดไหม อาจทดสอบว่าฟันยังมีชีวิตหรือไม่ และทำการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์เพื่อตรวจสภาพของโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน จากนั้นจะทำการพิมพ์ปากเพื่อไปเทแบบจำลองของฟัน นำมาวางแผนการรักษาและออกแบบลักษณะของโพรงฟันที่จะทำการกรอแต่ง รวมถึงเลือกวัสดุบูรณะให้เหมาะกับฟันซี่ดังกล่าว และทำแบบจำลองฟันวีเนียร์ให้ผู้ป่วยดูเพื่อประกอบการวางแผนการรักษาระยะเวลาในการรักษา 30-60 นาที
ครั้งที่ 2-3 ทำการกรอแต่งฟัน: ทันตแพทย์จะกรอแต่งฟันเพียงเล็กน้อยที่บริเวณผิวเคลือบฟันประมาณ 3-2 มิลลิเมตร แล้วแต่กรณีเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับชิ้นวีเนียร์ อาจทำร่วมกับการใส่ยาชาเพื่อป้องกันอาการเสียวฟัน ทำการพิมพ์ปากเพื่อบันทึกฟันที่ทำการกรอแต่ง แล้วจึงเป็นขั้นตอนในการทำชิ้นงานซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังการกรอแต่งฟันจะมีการใส่วีเนียร์ชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยระหว่างรอใส่วีเนียร์จริง ในการรักษาครั้งถัดไประยะเวลาในการรักษา อ่านเพิ่มเติม

+ There are no comments

Add yours